بلاگ

به طور طبیعی در مفصل زانو‌ مقادیر اندکی مایع وجود دارد که
مراجعين به پزشكان اورتوپد چه كسانى هستند؟
درمان آب آوردن (یا تورم) زانو چیست ؟

ارتوپدی چیست؟

شنبه, 18 بهمن 1399 ساعت 13:30
ارتوپدی رشته ای از علم پزشکی است که به درمان آسیب ها و بیماری های سیستم حرکتی، اسکلتی و عضلانی می پردازد.
یک ارتوپد دردرمان های جراحی و طبی آسیب های ضربه ای وغیر ضربه ای درهمه اعضای حرکتی اعم

نماد ارتوپدی چیست؟

شنبه, 18 بهمن 1399 ساعت 13:27
درخت کج بسته شده به یک تیرک بسته شده نیز به عنوان نماد ارتوپدی انتخاب و مشهور شده است.

فلوشیپ ارتوپدی چیست؟

شنبه, 18 بهمن 1399 ساعت 13:26
بعد از طی دوره پزشکی عمومی واخذ دانشنامه دکترای عمومی و گذراندن دوره رزیدنتی چهار ساله و گذراندن مرحله به مرحله امتحانات تخصص ارتوپدی
وقتى تخريب زانو به حدى مى رسد كه جراحى را ايجاب مى كند چه اتفاقاتى ممكن است با تاخير جراحى بوقوع بپيوندد؟