بلاگ

دامنه حرکتی مفصل چیست؟ انواع آن کدام اند؟ نحوه آزمایش دامنه حرکتی به چه صورت می باشد؟ چه فاکتور هایی روی آن اثر دارند؟ در…
آیا می دانید که بعد از باز کردن گچ انگشت دست خود باید چه اقداماتی انجام دهید؟ آیا لازم است تا فیزیوتراپی صورت گیرد؟ اهمیت…
گچ مچ دستتان را باز کرده اید؟ آیا می دانید باید چه اقداماتی را بعد از آن انجام دهید؟ این مقاله برای شما است تا…
آرتروسکوپی شانه انجام داده اید؟ مراقبت های بعد از آن را می شناسید؟ چگونه می توانید درد خود را کاهش دهید؟ با کمک چه راهکار…
بعد از عمل تاندون انگشت دست چه مراقبت ها و نکاتی را باید رعایت کنید؟ اگر شما تحت این عمل جراحی قرار گرفته اید، این…
آیا جراحی آرتروسکوپی مچ دست انجام داده اید؟ آیا نکات مراقبتی بعد از آن را می شناسید؟ این مقاله برای شما نوشته شده است.
یک ارتوپد دردرمان های جراحی و طبی آسیب های ضربه ای وغیر ضربه ای درهمه اعضای حرکتی اعم از انگشتان دست وکف دست و مچ…
آیا تا به حال فلوشیپ به گوشتان خورده است؟ منظور از فلوشیپ ارتوپدی چیست؟ انواع آن کدام اند؟ چه تفاوتی بین فلوشیپ ارتوپدی و متخصص…
چه کسانی به پزشکان ارتوپدی مراجعه می کنند؟ آیا شما هم نیاز به مراجعه دارید؟ چه زمانی و به چه علت لازم است تا به…