تعویض مفصل زانو توسط FIONA

ایان عزیز ،

وقتی چهار هفته پیش شما را دیدم [@ 2 هفته بعد از عمل] آنچه را احساس می کنید یک چالش است ، صادر کردید: پله ها در 6 هفته! خوب ، در اینجا شواهدی از پله ها در 5 هفته وجود دارد !! من در محل نگهداری پرندگان محلی هستم و از ریل دستی استفاده می کنم زیرا لیز بود ، اما از پیشرفت بسیار خوشحال شدم و فکر کردم شما هم خواهید بود. پس از پله ها 2 مایل پیاده روی در مسیرهای ناهموار دنبال می شد. امروز ممکن است کمی استراحت کنم!

هفته آینده دوباره Aimee Hicks را می بینم و یک به روزرسانی شش هفته ای برای شما آماده می کنیم ، شاید چند ویدیوی دیگر. تا آن زمان تحت تأثیر موفقیت کار خود قرار گرفتید.

با احترام،

فیونا